Figur 3.8A Faktisk fondsverdi og beregnet fond med uttak
lik gjennomsnittlig realavkastning
Mrd. Kroner
Faktisk
utvikling
Beregnet
fond
2002 604,6 614,5
2003 847,1 875,8
2004 1 011,5 1 052,4
2005 1 390,1 1 444,2
2006 1 782,8 1 829,2
2007 2 018,5 2 038,8
2008 2 279,6 2 277,0
2009 2 642,0 2 648,5
2010 3 080,9 3 091,3
2011 3 307,9 3 297,4
2012 3 824,5 3 799,5
2013 5 032,4 4 981,9
2014 6 430,6 6 327,3
2015 7 460,8 7 271,9
2016 7 509,9 7 237,6