Figur 3.8B Beregnet mindreforbruk av olje- og fondsinntekter
Mrd. Kroner
2002 -9,9
2003 -28,7
2004 -40,8
2005 -54,1
2006 -46,4
2007 -20,3
2008 2,7
2009 -6,5
2010 -10,4
2011 10,5
2012 25,0
2013 50,5
2014 103,3
2015 188,9
2016 272,3