Figur 3.10 Befolkningsutviklingen i kommunene
etter befolkningsst�rrelsen. 1985 til 2016
Prosentvis endring
Gj.snitt
Under 1 000 -9,3 25,8
1 000-1 999 -17,2 25,8
2 000-3 999 -4,0 25,8
4 000-7 999 9,8 25,8
8 000-11 999 23,9 25,8
12 000-19 999 31,2 25,8
20 000-39 999 29,0 25,8
40 000-99 999 34,5 25,8
100 000-199 999 39,7 25,8
200 000 og mer 40,5 25,8