Figur 3.11D Kommunesektorens bruttoinvesteringer og
nettofinansinvesteringer i prosent av inntektene
Brutto-
investeringer
Nettofinans-
investeringer
1990 10,3 -0,9
1991 10,3 -1,8
1992 9,7 -0,3
1993 9,2 0,0
1994 9,2 2,6
1995 10,0 -0,4
1996 10,0 -0,5
1997 12,6 -0,9
1998 12,5 -3,2
1999 12,8 -4,8
2000 11,5 -2,5
2001 11,6 -3,6
2002 12,3 -7,3
2003 12,8 -7,4
2004 12,4 -4,7
2005 11,0 -1,4
2006 11,5 0,3
2007 13,1 -4,0
2008 13,5 -7,3
2009 13,7 -6,4
2010 14,1 -5,8
2011 13,4 -4,4
2012 12,7 -3,9
2013 13,2 -5,1
2014 13,4 -5,6
2015 13,9 -3,7
2016 13,8 -1,8