Figur 3.11E Nettofinansinvesteringer og nettogjeld i kommunesektoren
Prosent av inntekter
Nettofinans-
investeringer
Nettogjeld Nettogjeld uten
pensjonsreserve
1990 -0,9 31,9
1991 -1,8 26,8
1992 -0,3 29,7
1993 0,0 28,3
1994 2,6 24,8
1995 -0,4 16,1 23,6
1996 -0,5 13,3 20,6
1997 -0,9 2,5 10,2
1998 -3,2 2,4 9,5
1999 -4,8 3,4 10,8
2000 -2,5 1,8 8,9
2001 -3,6 7,7 12,9
2002 -7,3 7,8 12,0
2003 -7,4 13,9 18,8
2004 -4,7 16,2 22,2
2005 -1,4 18,6 25,2
2006 0,3 12,0 19,6
2007 -4,0 12,3 19,9
2008 -7,3 26,9 31,2
2009 -6,4 28,6 33,7
2010 -5,8 31,5 37,3
2011 -4,4 33,3 41,7
2012 -3,9 32,0 41,3
2013 -5,1 31,0 43,4
2014 -5,6 32,0 47,1
2015 -3,7 32,5 49,4
2016 -1,8 28,4 46,7