Figur 3.12A Andel av kommunene i fylket som
har v�rt i ROBEK-registeret
Troms 75,0
Sogn og Fjordane 73,1
M�re og Romsdal 72,2
Nordland 65,9
Finnmark 57,9
S�r-Tr�ndelag 56,0
Telemark 55,6
Hedmark 54,5
Hordaland 54,5
Nord-Tr�ndelag 52,2
Akershus 50,0
�stfold 44,4
Vestfold 42,9
Aust-Agder 40,0
Buskerud 38,1
Oppland 26,9
Rogaland 19,2
Vest-Agder 13,3
Oslo 0,0