Figur 3.12B Antall ROBEK-kommuner fordelt etter antall �r
de har v�rt registret i perioden 2001-2016
Antall �r Har v�rt registrert
i ROBEK tidligere
Registrert i ROBEK
ved utgangen av 2016
1 18 5
2 34 3
3 22 1
4 18 4
5 32 2
6 14 4
7 14 6
8 6 2
9 4 4
10 7 4
11 2 3
12 3 2
13 0 2
14 1 3
15 0 1
16 0 1