Figur 3.13 Vekst i kommunenesektorens frie inntekter
Mrd. 2017- kroner
RNB16 NB15 NB16 NB17 RNB17 Signaler
for 2018
2014 0 0 0 0 0
2015 11,2 5,6 6,4 11,7 11,7
2016 14,7 11,3 19,1 21,4
2017 18,7 19,2 19,9 19,9
2018 23,8