Figur 3.15B Andel avvikende utl�nsvolumer. Hele landet
Prosent
3.kv. 2015 10,3
4.kv. 2015 7,3
1.kv. 2016 6,1
2.kv. 2016 6,7
3.kv. 2016 6,6
4.kv. 2016 5,7