Figur 3.16C Helserelaterte trygdeordninger
1 000 personer og prosent av befolkningen 18-66 �r. M�lt ved utgangen av �ret
Uf�re-
pensjon
Tidsbegr.
uf�rest�nad
Attf�rings-
og rehab.
Arbeidsav-
klaringsp.
Syke-
penger
I pst. av
befolkn.
1992 236,2 67,9 68,6 13,9
1993 232,4 68,1 64,4 13,5
1994 233,7 59,7 66,1 13,2
1995 236,3 57,6 71,8 13,4
1996 239,4 58,7 80,6 14,0
1997 246,5 61,1 93,1 14,6
1998 258,1 64,5 104,5 15,3
1999 269,8 71,8 117,4 16,4
2000 279,6 82,5 122,4 17,1
2001 285,4 87,9 130,3 17,7
2002 292,2 104,8 136,0 18,6
2003 301,2 119,3 142,3 19,5
2004 302,4 8,5 117,9 117,5 18,8
2005 300,9 18,8 116,0 124,9 19,1
2006 297,5 30,3 110,8 124,0 18,9
2007 294,9 38,7 104,5 128,9 18,8
2008 296,0 44,0 102,2 136,2 18,8
2009 296,3 49,9 113,1 135,7 19,1
2010 301,1 174,3 132,0 19,2
2011 306,7 171,8 125,9 18,8
2012 309,9 166,4 126,7 18,5
2013 306,0 163,2 128,0 18,2
2014 311,9 151,3 131,0 17,8
2015 314,7 148,5 131,2 17,9
2016 318,2 146,5 126,9 17,7