Figur 3.17 Gjennomsnittlig �rlig vekst i reall�nninger
Prosent
Norge Sverige USA Tyskland
2000-2007 3,1 1,9 1,2 0,2
2007-2015 1,8 1,3 0,6 1,1