Figur 4.1 Utslipp av SO2 fra virksomheter omfattet av
SO
2-avtalen og utslippsm�lene i avtalen
Tonn
Utslipp M�l
2010
M�l
2011-2018
1999 ������� 16 680
2000 ������� 16 259
2001 ������� 14 638
2002 ������� 13 273
2003 ������� 12 263
2004 ������� 14 479
2005 ������� 13 779
2006 ������� 10 686
2007 ������� 10 294
2008 ������� 11 290
2009 ��������� 7 768
2010 ������� 10 764 ������� 11 680
2011 ������� 10 649 ������� 11 680 ������� 11 000
2012 ������� 10 104 ������� 11 000
2013 ������� 10 223 ������� 11 000
2014 ������� 10 529 ������� 11 000
2015 ������� 10 901 ������� 11 000
2016 ������� 10 142 ������� 11 000