Figur 4.2 Utslipp av NOX fra virksomheter som betaler NOX-avgift og
fra virksomheter fritatt fra NO
X-avgift gjennom milj�avtale
Tonn
Avgift Milj�-
avtale
2007 107 084
2008 58 739 45 413
2009 8 365 93 660
2010 6 467 86 806
2011 6 599 92 282
2012 5 569 85 549
2013 5 481 86 415
2014 7 975 93 625
2015 3 147 87 408
2016 2 310 83 321