Fra:��������������������������������������������� Vik�ren, Birger <[email protected]>

Sendt:��������������������������������������� fredag 24. april 2020 10:26

Til:���������������������������������������������� Dahlin, Lill-Solrun Ryddheim

Kopi:������������������������������������������ Erlandsen, Espen

Emne:��������������������������������������� RE: Behov for snarlig svar

 

Hei,

 

Jeg viser til e-posten nedenfor.

 

Leverand�rer av varer og tjenester til offentlige virksomheter, herunder Norges Bank, er ikke underlagt offentleglova. Rekrutteringsfirmaet Russel Reynolds har dermed som s�dan ikke plikt til � f�lge denne lovens bestemmelser. Det er heller ikke inng�tt noen s�rskilt avtale mellom Norges Bank og Russel Reynolds om at firmaet skal f�lge offentleglovas regler. Norges Bank er likevel pliktsubjekt etter offentleglova, og har ansvaret for at rekrutteringsprosessen f�lger de regler som til enhver tid gjelder for en slik ansettelse. Det er inng�tt en standard oppdragsavtale (statens standardavtale) med Russel Reynolds som inneb�rer at taushetsplikt om dokumenter ikke er til hinder for utlevering av informasjon som kan kreves fremlagt etter offentleglova. 

 

MvH

Birger Vik�ren

 

 

 

From: Dahlin, Lill-Solrun Ryddheim <[email protected]>
Sent: onsdag 22. april 2020 12:45
To: Vik�ren, Birger <[email protected]>
Cc: Erlandsen, Espen <[email protected]>
Subject: Behov for snarlig svar

 

Hei, Birger

 

Har dere avtalt noe s�rskilt eller gitt noen instrukser om �penhet om saken som vi kan vise til i svaret fra finansministeren, og inneholder dette noen henvisninger til offentleglova? Siden dette omhandler grep banken ev. har tatt, er det en fordel om svaret utformes slik at vi kan sitere fra det. Det gjelder ogs� om det ikke skulle v�re noe s�rskilt avtalt.

 

Vi skal svare senest onsdag om en uke, men intern klarering og stor saksp�gang gj�r at vi b�r ha svaret senest fredag 24. mars.

 

Vh. Lill-Solrun

91724470

 

 

 

cid:image001.png@01D1B5BF.82F99230

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin

Fagdirekt�r/Specialist Director

 

Finansdepartementet/Norwegian Ministry of Finance

Avdeling for formuesforvaltning /

Asset Management Department

 

Mobile: +47 917 24 470

Office: +47 22 24 44 28

E-mail: [email protected]

www.regjeringen.no/spf

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan v�re belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Finansdepartementet.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please delete this e-mail and notify the Ministry of Finance, Norway, immediately.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenk milj� - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er n�dvendig

 
Denne e-post er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan v�re belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt avsender. Norges Bank er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som f�lge av denne e-posten, herunder som f�lge av virus eller datafeil.

This email may be privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this mail. Norges Bank does not accept liability for any loss or damage of any nature, however caused, which may result directly or indirectly from this email or any file attached, including computer viruses and other defects.