Fra:��������������������������������������������� Vik�ren, Birger <[email protected]>

Sendt:��������������������������������������� torsdag 23. april 2020 19:23

Til:���������������������������������������������� Dahlin, Lill-Solrun Ryddheim

Kopi:������������������������������������������ Erlandsen, Espen

Emne:��������������������������������������� RE: For snarlig besvarelse - sp�rsm�l til skriftlig besvarelse nr. 1383

Vedlegg:���������������������������������� Sp�rsm�l til hovedstyret etter RS 22. april 2020 (004).pdf

 

Hei,

 

Jeg viser til e-posten nedenfor med sp�rsm�l til finansministeren fra stortingsrepresentanter.

Norges Banks hovedstyre har i dag mottatt en rekke sp�rsm�l fra representantskapet, se vedlegg.

Svarfrist for disse sp�rsm�lene er 29. april.

Sp�rsm�lene fra representantskapet sammenfaller i stor grad med sp�rsm�lene som er stilt til finansministeren.

Norges Bank mener det er naturlig at banken n� prioriterer � svare ut sp�rsm�lene fra representantskapet, og vil sende departementet kopi av denne redegj�relsen.

 

MvH

Birger Vik�ren

 

 

From: Dahlin, Lill-Solrun Ryddheim <Lil[email protected]>
Sent: torsdag 23. april 2020 12:41
To: Vik�ren, Birger <[email protected]>
Cc: Erlandsen, Espen <[email protected]>
Subject: For snarlig besvarelse - sp�rsm�l til skriftlig besvarelse nr. 1383

 

Se vedlagte sp�rsm�l nr. 1381, 1383, 1387, 1388, 1399 og 1401  til finansministeren i serien sp�rsm�l til skriftlig besvarelse, stilt av stortingsrepresentanter, jf. Stortingets forretningsorden � 70. Som bakgrunn for utarbeidelsen av finansministerens svar ber vi om redegj�relser for bankens h�ndtering samt andre relevante forhold for temaene som tas opp i sp�rsm�lene.

 

Vi ber om svar i l�pet av mandag 27. april.

 

Vh. Lill-Solrun

 

 

 

 

cid:image001.png@01D1B5BF.82F99230

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin

Fagdirekt�r/Specialist Director

 

Finansdepartementet/Norwegian Ministry of Finance

Avdeling for formuesforvaltning /

Asset Management Department

 

Mobile: +47 917 24 470

Office: +47 22 24 44 28

E-mail: [email protected]

www.regjeringen.no/spf

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan v�re belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Finansdepartementet.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please delete this e-mail and notify the Ministry of Finance, Norway, immediately.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenk milj� - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er n�dvendig

 
Denne e-post er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan v�re belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt avsender. Norges Bank er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som f�lge av denne e-posten, herunder som f�lge av virus eller datafeil.

This email may be privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this mail. Norges Bank does not accept liability for any loss or damage of any nature, however caused, which may result directly or indirectly from this email or any file attached, including computer viruses and other defects.