Figur 2.1E Timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge
relativt til våre handelspartnere 
Indeks 2000 = 100
  Relative timelønnsk.,
 nasjonal valuta
Relative timelønnsk.,
felles valuta
2000 100,0 100,0
2001 101,2 104,5
2002 103,6 115,5
2003 103,4 112,0
2004 104,7 109,2
2005 105,9 115,6
2006 109,4 118,9
2007 109,1 120,6
2008 111,1 123,4
2009 112,1 121,0
2010 113,2 127,5
2011 115,4 132,5
2012 117,2 136,8
2013 120,5 136,5
2014 121,1 129,3
2015 121,9 117,5
2016 121,7 114,7
2017 121,7 114,9