Figur 2.2B Sysselsetting etter næring
Sesongjustert endring fra 1. kvartal 2010. 1000 personer
Utv. av petroleum Verft- og
verksted.
Øvrig
industri
Bygg og
anlegg
Vare-
handel 
Overn. og
servering
2010
0 -2,7 -0,8 0,1 0,2 -0,4
0,3 -3,7 -1,3 2,4 3,3 0,2
1,6 -3,7 -2,5 3,7 4,3 0,5
2011 2,1 -4,1 -2,5 4,4 0,4 1,3
2,8 -2,8 -2,5 6,8 -4,1 2,5
3,6 -1,1 -2,7 10 0,1 2,8
5,1 -1,1 -1,9 13 0,7 3,3
2012 6,6 1,8 -4,5 14,8 5,4 2,8
7,5 3 -5,7 17,7 4,6 4,1
8,5 4,2 -5,4 21,3 4,1 4,3
10,1 5,3 -6,3 23,6 2,7 4
2013 11,2 6,3 -6,5 24,7 4,1 4,7
11,6 7,3 -7,9 25,7 4,2 4,6
12,2 8,2 -7,7 25,3 3,1 6,3
12,9 9,8 -8 26,1 2 7,4
2014 12,9 10,7 -8,6 27,2 0 7,8
12,6 10,9 -9 28,1 2,2 8,8
12,3 11,1 -8,8 30,3 4,2 9
10,8 10,2 -9 32,3 7,3 9,4
2015 9,7 9 -8,4 32,7 6,7 9,7
8,8 6,4 -7,9 34,4 5,2 10,4
6,9 3,1 -7,8 35,7 4,5 11,7
5,5 -0,1 -8,2 37,2 3,7 12,5