Figur 2.3C Gjeld i ikke-finansielle foretak og BNP for Fastlands-Norge
Firekvartalersvekst. Prosent
  Gjeld (K3) Nom. BNP
Fastlands-N.
2000 7,8 8,6
13,4 6,9
23,6 5,6
25,8 5,2
2001 23,8 7,6
18,4 6,2
6,1 4,2
5,6 5,4
2002 5,8 0,2
5,9 6,3
6,7 5,8
7,7 3,3
2003 5,7 6,0
3,5 0,7
1,4 4,4
0,1 4,6
2004 1,9 6,2
3,5 7,1
4,3 7,3
2,6 9,8
2005 2,1 4,3
1,9 12,0
4,2 6,1
13,0 7,9
2006 13,4 12,3
17,4 6,3
20,4 10,3
18,7 10,2
2007 21,5 10,8
19,2 10,4
16,7 10,1
17,2 9,3
2008 16,9 4,2
16,3 9,2
16,7 7,4
18,0 4,1
2009 15,4 3,9
9,5 -0,7
5,3 0,6
-1,4 0,7
2010 -3,7 4,4
0,5 5,8
2,1 5,7
5,4 6,3
2011 4,2 4,0
3,1 4,1
3,4 4,2
3,1 3,9
2012 6,3 8,2
7,0 6,0
7,1 5,2
7,4 6,2
2013 6,8 3,4
7,5 7,7
5,7 5,6
4,2 4,8
2014 4,4 6,3
3,0 2,8
4,4 4,0
6,0 4,6
2015 5,1 3,9
5,7 4,4
4,9 3,2
2,5 2,1