Figur 2.5A Estimert utvikling i global lagerbeholdning av olje
Mill. fat per dag
  Etter-
spørsel
Tilbud Estimert
endring
2009            84,5            84,7              0,2
2009            84,6            84,9              0,3
2009            86,1            85,5             -0,6
2009            87,0            86,3             -0,7
2010            87,3            86,8             -0,5
2010            87,9            87,2             -0,7
2010            89,6            87,7             -1,9
2010            90,1            88,1             -2,0
2011            89,0            88,6             -0,4
2011            88,4            87,7             -0,7
2011            90,4            88,9             -1,6
2011            90,4            89,9             -0,5
2012            89,6            90,9              1,3
2012            89,9            90,7              0,8
2012            91,2            90,7             -0,5
2012            92,2            91,2             -1,0
2013            90,7            90,5             -0,2
2013            91,5            91,4             -0,1
2013            92,5            91,7             -0,8
2013            92,9            91,8             -1,2
2014            91,9            92,1              0,2
2014            92,1            93,1              0,9
2014            93,3            94,2              0,9
2014            94,1            95,5              1,4
2015            93,6            95,1              1,5
2015            94,1            96,3              2,2
2015            95,6            97,0              1,3
2015            95,5            97,2              1,8
2016            94,8            96,4              1,5