Figur 2.6A Sammenlikning av AKU-ledige og NAVs register
1. kvartal 2016
Helt ledige
hos NAV
Ledige
i AKU
Arbeidsledige i begge statistikker 46000 46000
Sysselsatt i AKU 17000
Utenfor arbeidsstyrken i AKU 20000
Tiltaksdeltaker eller med nedsatt arbeidsevne hos NAV 25000
Øvrig differanse 64000