Figur 2.6B Endring antall ledige fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016
  Helt ledige
hos NAV
Ledige
i AKU
Under 25 år 650 8000
25-39 år 3800 7000
40-59 år 4000 1000
60-74 år 1100 1000