Figur 3.2 Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland
Mrd. Kroner
SPU ved
 inngangen til året
Bidrag fra
kronesvekkelse
Overført fra
statsbudsjettet (netto)
Avkastning
i fondet
2000
2001 386,6
2002 619,3
2003 604,6
2004 847,1
2005 1011,5
2006 1390,1
2007 1782,8
2008 2018,5
2009 2279,6
2010 2642,0
2011 3080,9
2012 3307,9
2013 3824,5 3824,5 3824,5 3824,5
2014 5032,4 5032,5 4052,5 4741,5
2015 6430,6 6430,5 4207,5 5437,5
2016 7460,8 7460,5 4239,5 5799,5