Figur 3.4A Strukturelt, oljekorrigert underskudd og forventet
realavkastning av Statens pensjonsfond utland
Mrd. 2016-kroner
4 pst. realavkastning Strukturelt,
oljekorrigert underskudd
2001 29,2
2002 40,5 53,9
2003 38,0 62,1
2004 51,7 66,6
2005 59,8 68,1
2006 79,4 61,0
2007 97,2 60,8
2008 103,7 70,1
2009 112,8 116,9
2010 126,2 121,7
2011 142,0 107,9
2012 147,7 123,8
2013 165,2 132,8
2014 211,1 154,5
2015 263,5 171,3
2016 298,4 205,6