Figur 3.4B Endring i strukturelt, oljekorrigert underskudd
Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
Gjennom-
snitt
2002 1,2 0,35
2003 0,3 0,35
2004 0,1 0,35
2005 0,0 0,35
2006 -0,4 0,35
2007 0,0 0,35
2008 0,4 0,35
2009 1,9 0,35
2010 0,1 0,35
2011 -0,6 0,35
2012 0,5 0,35
2013 0,3 0,35
2014 0,7 0,35
2015 0,5 0,35
2016 1,1 0,35