Figur 3.4C Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst
Prosentvis endring fra året før
Gjennom-
snitt
1985 3,3
1986 2,4
1987 1,6
1988 3,8
1989 5,0
1990 4,7
1991 4,3
1992 3,8
1993 1,2
1994 -0,2
1995 -0,6
1996 1,2
1997 2,1
1998 2,3
1999 2,0
2000 2,1
2001 2,9
2002 3,6 2,2
2003 1,0 2,2
2004 2,4 2,2
2005 1,1 2,2
2006 0,9 2,2
2007 2,0 2,2
2008 2,2 2,2
2009 5,5 2,2
2010 0,9 2,2
2011 1,6 2,2
2012 1,9 2,2
2013 2,3 2,2
2014 3,1 2,2
2015 2,8 2,2
2016 3,5 2,2