Figur 3.10 Kommunesektorens frie inntekter
Mrd. 2016 kroner. Anslått vekst fra 2014
NB15 NB16 (med demografi
og pensjon for 2017)
RNB16 (med signalisert
intervall for 2017)
RNB 16
Øvre del av intervall
2014 0,0 0,0 0,0
2015 5,5 6,2 11,0
2016 10,9 14,3 14,3
2017 13,8 18,0 18,2