Figur 3.12A Tiltaksplasser for ordinære arbeids-
søkere og registrert ledighet
  Tiltaks-
plasser
Registrert ledighet
1999 8,4              2,6
2000 11,4              2,7
2001 10,1              2,7
2002 9,3              3,2
2003 13,7              3,9
2004 17,1              3,9
2005 14,2              3,5
2006 11,7              2,6
2007 11,5              1,9
2008 11,0              1,7
2009 17,0              2,7
2010 18,2              2,9
2011 15,9              2,7
2012 16,9              2,5
2013 16,0              2,6
2014 12,6              2,8
2015 12,6              3,0
2016 16,5              3,2