Figur 3.13A Sysselsetting. 2014
Antall personer i pst. av befolkningen 15-64 år og gjennomsnittlig arbeidstid i timer
                                                                                                           Syssels.-
andel
Gj.snittlig
arbeidstid
Italia 56,5 1734
Spania  56,8 1689
Frankrike 64,2 1489
OECD 65,8 1770
USA  68,1 1789
Finland 68,9 1645
Storbritannia  72,6 1677
Danmark 72,8 1438
Nederland 73,1 1425
Tyskland 73,8 1371
Sverige  74,9 1609
Norge  75,3 1427
Sveits 79,8 1568
Island 82,2 1864