Figur 3.13B Potensiale for økt arbeidsinnsats
Befolkningen 20-66 år
Utført arbeid i 2014 68,4
Alle i arbeid i 2014 jobber full tid 13,1
Hele befolkningen er i arbeid 15,5
Hele befolkningen er i arbeid og jobber full tid 3,0