Figur 3.14 Gjennomsnittlig årlig vekst i reallønninger
Prosent
  Norge Tyskland Sverige USA
1991-2000 1,8 1,4 1,6 1,7
2001-2014 2,5 0,5 1,5 0,8