Figur 3.15 Utslippsintensitet. 2013
Tonn CO2 per BNP-enhet
Sverige 0,09
Norge 0,10
EU 0,22
Tyskland 0,24
OECD 0,30
USA 0,35
Verden 0,57
Polen 0,70
Ikke-OECD 1,20