Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 5 Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi
Figur 5.1 Årsverk i staten 2005-2015