Figur 3.1A Strukturelt, oljekorrigert underskudd og forventet
realavkastning av Statens pensjonsfond utland
Mrd. 2015-kroner
4 pst. realavkastning Strukturelt, olje-
korrigert underskudd
2001 35,9
2002 39,6 60,3
2003 37,1 68,9
2004 50,5 73,8
2005 58,5 75,6
2006 77,6 68,9
2007 95 68,2
2008 101,4 76,7
2009 110,3 121,6
2010 123,4 125,2
2011 138,8 110,4
2012 144,4 124,5
2013 161,6 131,6
2014 206,3 150,4
2015 257,2 168,8