Figur 3.1B Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst
Prosentvis endring fra året før
     Utgiftsvekst Gj.snitt
2002-2015
1985 3,3
2,4
1,6
3,8
5,0
1990 4,7
4,3
3,8
1,2
-0,2
1995 -0,6
1,2
2,1
2,3
2,0
2000 2,1
2,9
3,6 2,2
1,0 2,2
2,4 2,2
2005 1,1 2,2
0,9 2,2
2,0 2,2
2,2 2,2
5,5 2,2
2010 0,9 2,2
1,6 2,2
1,9 2,2
2,4 2,2
3,1 2,2
2015 2,8 2,2