Figur 3.4 Handlingsrommet i budsjettpolitikken ved flere negative hendelser. Strukturelt, oljekorrigert underskudd ved uendret sysselsetting i årene framover,
samt forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland ved lavere oljepris og 1 pst. realavkastning i fondet de neste 15 årene
Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
Strukturelt underskudd
anslag RNB15
4%-b., 100 kr. l. o.pris
og 1 pst. avk. n. 15 år
Økt str. underskudd v.
uendret sysselsetting
4%-banen,
anslag RNB15
2000 1,7
2001 1,8
2002 3,0
2003 3,3
2004 3,4
2005 3,4
2006 3,0
2007 3,0
2008 3,3
2009 5,2
2010 5,2 -0,1
2011 4,5 -0,2
2012 5,0 -0,4
2013 5,2 -0,6
2014 5,8 -0,8
2015 6,4 9,7 -1,0 9,7
2016 9,9 10,0
2017 9,7 10,2
2018 9,5 10,3
2019 9,2 10,4
2020 8,9 10,5
2021 8,6 10,6
2022 8,3 10,7
2023 8,0 10,8
2024 7,7 10,8
2025 7,4 10,8
2026 7,2 10,8
2027 6,9 10,8
2028 6,7 10,7
2029 6,4 10,7
2030 6,2 10,6
2031 6,1 10,5
2032 6,1 10,4
2033 6,0 10,3
2034 6,0 10,2
2035 5,9 10,1
2036 5,8 10,0
2037 5,7 9,9
2038 5,7 9,8
2039 5,6 9,7
2040 5,5 9,6
2041 5,4 9,4
2042 5,4 9,3
2043 5,3 9,2
2044 5,2 9,1
2045 5,1 8,9
2046 5,1 8,8
2047 5,0 8,6
2048 4,9 8,5
2049 4,8 8,3
2050 4,7 8,2
2051 4,6 8,0
2052 4,5 7,9
2053 4,4 7,7
2054 4,3 7,6
2055 4,2 7,4
2056 4,2 7,3
2057 4,1 7,1
2058 4,0 7,0
2059 3,9 6,8
2060 3,8 6,7