Figur 3.9 Behovet for inndekning i offentlige finanser i 2060 ved ulike utviklingsforløp
Prosent av BNP for Fastlands-Norge
Høyere sysselsetting  1,6
Lavere arbeidstid 10,8
Økt standard i helse og omsorg 10,2
Lavere privat produktivitetsvekst 4,7
Høyere privat produktivitetsvekst 5,7
Lavere realavkastning 7,5
Høyere realavkastning 3,4
Lavere olje- og gasspris 6,5
Høyere olje- og gasspris 4,2
Referanseforløpet 5,2