Figur 3.10A Kommunesektorens samlede inntekter og aktivitet
Reell vekst i prosent
  Aktivitets-
vekst
Inntekts-
vekst
1990 0,9 4,4
1991 5,7 5,2
1992 3,6 4,0
1993 1,7 1,4
1994 2,2 3,2
1995 2,0 -0,6
1996 2,1 1,3
1997 5,4 4,2
1998 2,6 0,3
1999 3,4 1,6
2000 -0,7 1,9
2001 2,9 1,6
2002 1,7 1,1
2003 1,2 0,6
2004 1,8 3,8
2005 -1,3 3,4
2006 2,9 5,6
2007 5,4 1,4
2008 3,4 1,5
2009 5,5 4,2
2010 0,7 2,7
2011 1,2 1,9
2012 0,3 2,2
2013 1,8 1,5
2014 2,3 1,3
2015 1,6 2,1