Figur 3.12A Netto driftsresultat i kommunesektoren
Prosent av driftsinntekter
1990 2,7
1991 2,4
1992 3,0
1993 2,5
1994 5,1
1995 3,2
1996 2,9
1997 4,6
1998 2,0
1999 1,0
2000 1,7
2001 0,9
2002 0,6
2003 0,6
2004 2,2
2005 3,6
2006 5,5
2007 2,5
2008 0,4
2009 3,0
2010 3,2
2011 2,5
2012 3,1
2013 2,9
2014 1,6