Figur 3.14B Registrert ledighet for utsatte grupper
Prosent av arbeidsstyrken i de ulike gruppene
  1. kv. 2013 1. kv. 2014 1. kv. 2015
Samlet ledighet 2,7 2,9 3,0
Ungdom 20-24 år 4,5 4,5 4,3
Langtidsledighet 1,1 1,3 1,3
Innvandrere prioritert til tiltak 8,4 9,0 8,6
Innvandrere fra EØS mv. 5,3 6,1 6,8