Figur 3.15B Gjennomsnittlig årlig vekst i reallønninger
Prosent
  Norge Tyskland Sverige USA
1991-2000 1,7 1,4 1,6 2,1
2001-2013 2,7 0,4 1,5 0,6