Figur 3.16 BNP per innbygger (basert p√• kj√łpekraftspariteter) og bidrag til denne fra
arbeidsinnsats (timeverk per innbygger) og BNP per timeverk. 2013
Forskjell fra gjennomsnittet for den rikeste halvdelen av OECD-landene i prosent
BNP per
innbygger
Arbeids-
innsats
BNP per
timeverk
EU -22,7 -6,7 -17,1
USA 12,0 4,0 7,6
Fastlands-Norge 4,5 -7,2 12,6