Figur 3.18B Årsverk i statsforvaltningen, etter tjenesteområde. StatRes
1 000 årsverk
  2006 2013
Helse- og sosiale tjenester 102,8 113,3
Forsvar, offentlig orden og trygghet 38,3 51,3
Kunnskap, kultur, kirke og miljøvern 33,5 40,4
Samferdsel og næringsøkonomi 16,3 20,4
Finansforvaltning, utenrikstjenester og adminstrasjon 15,8 17,1