Figur 3.18C Årsverk i sentraladministrasjonen
Endringer fra nivået i 2006
Departe-
ment
Fylkes-
mann
Direktorat
(Difis def.)
2003 -322,8 95,4 -353,6
2004 -240,0 70,7 -580,7
2005 -40,9 48,1 9,3
2006 0 0 0
2007 -79,8 -39,5 -191,7
2008 44,6 -18,0 -49,2
2009 90,8 77,5 14,3
2010 187,2 129,9 1183,6
2011 210,3 126,3 1594,3
2012 246,1 149,9 1858,3
2013 295,0 160,2 2295,5
2014 319,2 321,0 3469,6