Fig3-8
År Oljepengebruk som andel av utgifter i statsbudsjettet null
2007 6,2
2008 6,9
2009 10,9
2010 11,3
2011 9,7
2012 10,8
2013 11,5
2014 13
2015 14,1
2016 16
2017 16,6
2018 15,9
2019 17,1
2020 23,8
2021 22,5
2022 19,9
2023 18,4