Fig3-11
null Demografi Pensjon  Vekst i frie inntekter
Snitt <br>2014- <br>2021 0,2 1,5 5
2014 -0,4 1,3 -1,9
2015 0,1 3,2 7,1
2016 0,3 1,3 5,7
2017 0,3 1,2 6,1
2018 1 1,2 0,9
2019 0,3 0,4 4,9
2020 0 2,2 3,1
2021 0,2 1,4 14