Fig3-12
År Frie inntekter Frie inntekter korrigert for oppgave-endringer og merkostnader til demografi og pensjon Frie inntekter korrigert for oppgaveendringer
2015 426 426 426
2016 439 436 438
2017 445 439 444
2018 445 439 445
2019 451 443 450
2020 469 444 449
2021 488 461 465
2022 467 445 451
2023 462 442 451