Fig3-21
År Korreksjon Oljepengebruk, pst. av SPU
2022 0,3 2,6
2023 0,3 2,5