Fig3-22
Ă…rstall Aktivitetskorreksjoner mv. Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd Ledighetsgap
2002 2,7 1,1 0,4
2003 -0,4 0,3 1,1
2004 0,4 0,1 1,1
2005 -1,1 0 0,6
2006 -1,4 -0,4 -0,3
2007 -1,8 0 -1,1
2008 0,3 0,4 -1,2
2009 2,3 1,9 -0,2
2010 0 0,1 0
2011 -0,6 -0,6 -0,3
2012 0,3 0,4 -0,4
2013 0,1 0,3 -0,3
2014 0,9 0,7 -0,1
2015 0,4 0,6 0,1
2016 0,3 0,8 0,2
2017 -0,2 0,1 -0,2
2018 -0,3 -0,4 -0,5
2019 -0,5 0,5 -0,7
2020 0,4 3,8 2
2021 0,1 -0,8 0,1
2022 -1,1 -1,2 -1,3
2023 -0,9 -0,6 -1,3