Fig3-23
null Strukturelt underskudd 3 pst.-bane, vedvarende høye gasspriser 3 pst.-bane fra Perspektivmeldingen 2021 3 pst.-bane, normalisering av gasspriser¹
2010 4,9
2011 4,3
2012 4,7
2013 5
2014 5,8
2015 6,4
2016 7,2
2017 7,3
2018 7
2019 7,5
2020 11,3 9,7
2021 10,5 10,1
2022 9,3 9,23
2023 8,8 10,4 9,2 10,4
2024 11,4 9,2 10,9
2025 12,1 9,3 11,1
2026 12,6 9,3 11,3
2027 12,9 9,4 11,5
2028 13 9,4 11,7
2029 13,1 9,4 11,8
2030 13,1 9,4 11,8