Fig3-27
År Faktisk ren kjernekapital Bufferkrav på 2 pst. Bufferkrav for systemviktige banker Bufferkrav for alle banker Minstekrav
1996 9,2 3,4
1997 9 3,4
1998 8,9 3,4
1999 8,7 3,4
2000 8,4 3,4
2001 8,3 3,4
2002 8 3,4
2003 7,8 3,4
2004 8 3,4
2005 8,4 3,4
2006 7,7 3,4
2007 8,2 3,4
2008 7,2 3,4
2009 8,8 3,4
2010 9,4 3,4
2011 10,1 3,4
2012 11,2 3,4
2013 12,1 4,5 4,5
2014 13,1 5,5 4,5
2015 14,6 1 6,5 4,5
2016 15,8 2 7 4,5
2017 16,2 2 7 4,5
2018 16,2 2 7,5 4,5
2019 17,9 2 8 4,5
2020 18,9 1 1 8 4,5
2021 18,8 1 1 8 4,5
2022 1 1 9 4,5